Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

--------------------------

Tulevia tapahtumia

Vuosikokous

 

Huomio!

19.3.2020 klo 16.00 suunniteltu vuosikokous siirretään myöhemmin ilmoitettevaan ajankohtaan koronaviruksen aiheuttaman terveysvaaran johdosta! 

 

RDI 70 vuotta

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 70 vuotta yhdistyksemme perustamisesta.

Juhlimme tätä etappia syksyllä 2020 koronaviruksen aiheuttaman terveysvaaran johdosta! Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Toiminta

Yhdistyksen toiminta perustuu hallituksen ja toimihenkilöiden omaan aktiivisuuteen. Suurilta osin tämä on vapaaehtoistyötä, jota tehdään yhdistyksen toiminta-ajatuksen hyväksi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaa. Nykyisen hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot löydät yhteystietosivulta.

 

Edunvalvonta

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on jäsenten edunvalvonta, jota tehdään yhteistyössä ammattiyhdistys- ja luottamusmiesverkoston kanssa. Edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa jäsenten palkkauksen ja työsopimusehtojen kilpailukykyisyys kiristyvän markkinatilanteen ja tehokkuusvaatimusten paineissa, turvaten samalla työpaikkojen jatkuvuus parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tapahtumat

Yhdistys järjestää vuosittain muutamia tapahtumia, joiden kautta pääsee tutustumaan rautatieympäristön toimijoihin ja luomaan kiinnostavia henkilökohtaisia verkostoja. Viime vuosina tapahtumia on ollut kerran tai kaksi vuodessa. Keväisin järjestetään yhdistyksen vuosikokous, johon sisältyy ammattiesitelmä ja illallistarjoilu. Keväisin ja syksyisin on järjestetty opintomatkoja (excuja) rautateiden näkökulmasta kiinnostaviin kohteisiin. Menneistä ja tulevista tapahtumista löydät lisätietoa tapahtumasivulta.